python元组用在什么地方?

虎勇网推出VIP卡,299元即可成为虎勇网终身VIP,享受各种特权。

元组用在什么地方?

1.在映射类型当中键使用

2.函数的特俗类型参数

3.作为函数的特俗返回值

  返回对象个数   返回类型

   0                      none

   1                      object

   >1                    tuple


虎勇网推出VIP卡,299元即可成为虎勇网终身VIP,享受各种特权。

未经允许请勿转载:虎勇网 » python元组用在什么地方?

评论 沙了个发

换个身份

取消评论